سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زینب سالک رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

نمازبهترین شیوه ی عبادت و اظهار بندگی به پروردگار عالمیان است و قرآن به عنوان کاملترین کتاب برای سعادت بشرنماز را ذکر الله اکبر بالاترین یاد خدا معرفی میکند مسجد نیز به عنوان اصلی ترین و اصیل ترین جایگاه عبادت که انسان دروالاترین درجه متوجه یادخدا باشد اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد هدف از انجام این پژوهش بازبینی و تدبر درآیات شریفه به منظور شناخت و به کارگیری مفاهیم مطروحه می باشد پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی با استفاده ازمطالعات کتابخانه ای ازقران کریم تفاسیر و منابع اسلامی انجام پذیرفته است قران به عنوان کتاب انسان ساز و رونشگر راه تکامل انسان بندگان خود را به خواندن نماز امر می کند سوره ابراهیم آیه 31 و به حفاظت و مراقبت از آن توصیه می کند سوره بقره آیه 238 آن را جز برای خاشعان گران و سنگین می شمارد سوره بقره آیه 45 قران نماز را بازدارنده اززشتی ها و بدیها معرفی مینماید سوره عنکبوت آیه 45