سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی میرزایی – کارشناس ارشد علوم تربیتی

چکیده:

دین پدیده ای آسمانی است که روی آوردن به آن ریشه درفطرت انسان دارد و با سرشت انسانی – الهی درهم امیخته شده است دین خواهی ودینداری یک یاز شاخصهای رفتار انسانی درهرزمان و مکان قلمداد شده است اما با وجود اینکه دین خواهی که یکی ازمظاهر برتر آن اقامه نماز است علاوه براینکه ریشه فطری دارد باید زمینه محیطی مناسب فرد نیز درشکوفا کردن این میل فطری مهیا شود که دراین بین خانواده به عنوان اولین و مهمترین نهاد تربیتی و مدرسه به عنوان دومین نهاد تربیتی موثر نقش بی بدیلی دراین زمینه دارند لذا هدف ازانجام این پژوهش بررسی نقش و تاثیر خانواده و مدرسه بعنوان مهمترین نهادهای تربیتی موثر درفرهنگ سازی اقامه نماز درنوجوانان و جوانان است درپایان ضمن نتیجه گیری پیشنهادهایی نیز ارایه می شود.