سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین صفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نازنین بنکدار مازندرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مریم جاویدی حق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

نقش اطلاعات و دانش به طور مستمر به عنوان یک مبنایی برای رقابت، د رحال افزایش است اطلاعات دقیق و به موقع در تمامی کسب و کارها و همچنین به ویژه در تصمیم گیری های مدیران موورد نیاز هستند هوشمندی کسب و کار BI در زمینه تولید اطلاعات روزانه برای استفاده موثر و تصمیم گیری استراتژی نقش مهمی را ایفا می کند و بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی اشاره می کند در سالهای اخیر فعالیتهای هوشمندی کسب و کار به طور چشمگیری در شرکتها افزایش یافته است واضح است که استفاده موثر از مفاهیم و فرایندهای هوشمندی کسب و کار توسط محیط کسب وکار در عملیات شرکت ها امری ضروری شده است تکنولوژی تمرکز اصلی برروی پروژه های هوشمندی کسب و کار را افرایش میدهد. اما فرهنگ سازمانی و افراد حداقل نقش مهمی در هنگام توسعه هوشمندی کسب و کار در سازمان را دارند.