سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه اثنی عشری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
مهرناز گلی – دانشیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران

چکیده:

عزت نفس یکی از برجسته ترین صفات هر مومن «به معنای شرافت و منائت نفس » و از اساسی ترین موضوعاتی که در زندگی هر انسان مطرح و در موفقیت ها و شکست های وی تاثیر مستقیم دارد، می باشد . اهمیت مقاله حاضر بررسی روش های تربیتی والدین در ایجاد عزت نفس در فرزندان است. مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی ، بر آن است نقش والدین د رایجاد عزت نفس و تاثیر آن د رسلامت روان را بررسی کند و نتجه می گیرد، عزت نفس باید در کودکی شکل گیرد و برای والدین راه کارهای زیادی وجود دارد . از جمله :انتخاب نام نیک، احترام گذاشتن ، محبت کردن