سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش شهروندان و تعلق اجتماعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهر
مجتبی امیری – استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از نیازهای مهم افراد در زندگی شهری، نیاز به تعلق اجتماعی است. احساس تعلق اجتماعی در میان شهروندان منجر به تحکیم روابط و بهبود تعاملات آن ها می شود. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت احساس تعلق اجتماعی شهروندان، به ضرورت توجه مدیریت و برنامه ریزی شهری به فعالیت های ورزشی گروهی برای ارتقاء حس هویت و تعلق اجتماعی پرداخته شدهاست. در انتها نیز راهکاری برای ایجاد امکاناتی در جهت پاسخ به نیاز تعلق اجتماعی شهروندان از طریق ورزش های گروهی ارائه شده است