سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید جندقیان بیدگلی – دکترای برنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید بهشتی تهران
مظفر صادقی – دکترای برنامه ریزی روستایی،دانشگاه شهید بهشتی
فهیمه استادیان بیدگلی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

امروزه هر یک از شهرهای جهان به فراخور ظرفیت، امکانات و فعالیتهای خود از نوعی شهرت، آوازه و یا وجه شناسه ی بخصوص، متمایز و گاه منحصر بفرد برخوردارند که از آن به عنوان برند شهری یاد می شود. اینکه آیا نیاز به برند برای شهرهای کوچک ، همچون کلان شهرها حائز اهمیت است، تلاش این پژوهش می باشد. شهرهای کوچک به طور کلی فرصت های محدودی برای جلب توجه یا تحت تاثیر قرار دادن محدوده های سلسله مراتبی سکونتگاهی خودنواحی و به طریق اولی مناطق درون منطقه ای و پیرامونی خود دارند. برند شهر می تواند از طریق ایجاد معرفی محصولی جدید در چارچوب روش های بازاریابی و برند سازی ، نقشی اهرم گونه در مجموعه های سلسله مراتبی شهرها ایفا سازد و باعث افزایش متقاضیان جهت استفاده از خدمات نوین شهری شود. برای به کارگیری اصول بازاریابی در شهرها وتعیین برند شهر ابتدا باید تصویر شهر مورد ارزیابی قرار گیرد. برندسازی صحیح در نهایت می تواند موجب هویت بخشی به سکونتگاه های انسانی، رضایت شهروندان ، تامین مالی مناسب برای شهر و نیز جذب گردشگر شده که این موارد افزایش درآمدهای شهری را به دنبال خواهد داشت.