سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

علیرضا غلامی – عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
محمدرضا آمویی – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی
شهرام سعیدی – کارشناس ارشد جغرافیای شهری

چکیده:

جنبش های معنوی نو پدید و ادیان جدید با تکثرگرایی شک گرایی احساس گرایی ناعقل گروی وفرهنگ دینی را دگرگون کرده و فرهنگ سیاسی برآمده از آن را که پشتوانه نظام جمهوری ،« خودمحوری معنوی »اسلامی است، تغییر می دهند. جنبش های معنوی نو پدید با هدف قرار دادن اقشار مختلف جامعه در پی آن هستند تا به شکل های مختلف در بین مردم انحراف فکری به وجود آورند. بی شک افرادی که از جنبش های معنوی نو پدید اثرپذیرفته اند، در تشخیص حق از باطل، بصیرت شناسی، دشمن شناسی، خط شناسی، جریان شناسی، حفظ اصالت معانی نمادهای دینی و کنش های عقلانی با مشکل مواجه خواهند شد. جنبش های معنوی نو پدید در جامعه ای دینی مثلایران اسلامی، امکان موفقیت زیادی ندارند و تنها م یتوانند افراد اندکی را به خود جذب کنند. جنبش های معنوی نوین (جمن ها) موضوعی است که در چند دهه ی گذشته بسیاری از دین شناسان، جامعه شناسان و الهی دانان را به پژوهش و نظریه پردازی واداشته است. تنوع این جنبش ها بسیار زیاد است و تعداد آن ها روز به روز بیش تر می شود، تا جایی کهموسسه اینفورم در سال 2010 اعلام کرد که تعداد این جنبش ها در اروپا از 10 هزار مورد گذشته است. با توجه به نیازمند ابزارهای نظری هستیم که در فهم بهتر و مهار موضوع محققان را کمک کند. در « جمن ها » گستردگی و تنوعاین مقاله با اندک بضاعت خویش مواردی چند از خیل عظیم جنبش های معنوی نو پدید را مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم. بی شک هر یک از این جنبش های نو پدید دینی با شکل های مختلف افرادی را جذب خود می کنند و رفته رفته گروه های کوچک و بزرگی را شکل می دهند. به طوری که غفلت از آثار و تبعات زیان بار آن در آینده ای نهچندان دور موجبات انشقاق جامعه اسلامی را به دنبال خواهد داشت. بی تردید نمود عینی و بارز آن بروز رفتارها و ناهنجاری هایی در فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ایران اسلامی است. امروز جمهوری اسلامی ایران، به برکتاندیشه های حضرت امام خمینی(ره)، تدابیر حکیمانه ی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و روحانیون مبارز، آگاه و هوشیار، شجاع و در یک کلام در خط امام و انقلاب اسلامی، طلایه دار اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آل و سلم) هستند. از این رو، ضرورت امر ایجاب می کند که نسبت به افکار شوم و پلید برخی از جنبش های معنوی نو پدید و ادیان جدید حساس باشیم و در مواقع لزوم با انحرافات و کج روی های آن ها مقابله کنیم