سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد رحمتی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع،اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری، ایران
سیدکمال چهارسوقی – دانشیار،دانشکده فنی ومهندسی گروه صنایع، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران
زهرا رحمتی – کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، ادراه آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری،ایران

چکیده:

امروزه به دلیل وجود رقابت بین سازمان ها د رجهت کسب منافع ، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف ضروری است . تا کنون انواع مختلفی از مدل های تعالی سازمانی معرفی شده است که در این میان، مدل تعالی سازمانیEFQM از شناخته شده ترین مدل های تعالی سازمانی است که بیشترین اطلاعات را در زمینه ی عملکرد سازمان ارائه می دهد. در این مقاله، ضمن تبیین مقوله ی فوق الذکر، به بررسی آیات مرتبط با عوامل توانمند ساز در مدل سرآمد سازمانی EFQM از دیدگاه قرآن کریم پرداخته می شود . قؤان کریم کتابی است جامع که از سوی خداوند متعال، نازل شده است تا انسان ها و جوامع را به سوی تعالی و تکامل سوق دهد . ایات قرآن به طرز زیبا و شگفت انگیزی عوامل کلیدی مدل های تعالی سازمانی را به اثبات می رسانند و گام های رسید به آن و خطرات پیش رو را با زبانی ساده و کاملا علمی بیان می فرمایند و این تایید کننده ی مبحث سرآمدی سازمانی از دیدگاه اسلامی است .