سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم قانع دستجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
اسماعیل نصیری – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور
مریم علی زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

دانشمندان بزرگ مدیریت شهری ، برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک را گامی برای رفع مشکلات کلان شهر هامی دانند این تحقیق به نقش و جایگاه مدیران شهری اعم از شهرداران ، اعضای شورای شهر و.. در ایجاد وتنظیم برنامه ریزی برای اداره کردن و حکمروایی شهری می پردازد،چراکه توسعه سریع شهرها به ویژه درکشورهای در حال توسعه، مشکلات زیادی را در اداره امور شهرها ایجاد کرده و این خود یکی از معضلات عمدهای می باشد که دولت ها را درگیر خود کرده است ،نتایج حاصل از این تحقیق که یک نوع تحقیق اسنادی،کتابخانه ایی محسوب می شود نشان می دهد که یک نوع مدیریت صحیح همراه با برنامه ریزی راهبردی میتواند باعث کاهش مشکلات درونی شهرهای بزرگ شود، توسعه پایدار باید برای جوامع شهری در آینده در نظرگرفته شود، به صورتی که علاوه بر اینکه مشکلات شهرهای بزرگ را حل می کند، از به خطرافتادن زندگینسلهای آینده جلوگیری به عمل آورد. توسعه پایدار باید در جهتی حرکت نماید که از منابع به صورت عاقلانه واندیشمندانه استفاده شود و زندگی نسلهای آینده را به خطر نیاندازد .به عبارت دیگر بین مدیریت شهری سالمو برنامه ریزی راهبردی یک نوع رابطه تنگاتنگ وجود دارد ومسلما توسعه پایدار شهری را به همراه دارد.