سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدی اصل – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
جواد نوری – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، داشنشگاه آزاد

چکیده:

در طول تاریخ شهرها، مکانی برای پیدایش، توسعه و پخش تمدن و فرهنگ بوده است. در این بینروند جهانی شدن، تحول در سامانه های شهرنشینی و به ویژه تبدیل کلانشهرها به شهرهای بزرگ و ازجمله مراکز کشورها به شهرهای جهانی و جهان شهرها را بوجود آورده است. استانبول، شهری کهپایتخت سه امپراطوری مختلف بوده است. تا تشکیل جمهوری ترکیه از امتیاز پایتخت بودن برخورداربوده است. این شهر با قرار گرفتن در مرز دو قاره مختلف، نشانگر واقعیت یافتن هم آمیزی موضوعاتفرهنگ شرق و غرب، صعنت و دین می باشد. هدف در این تحقیق پاسخگویی به این سوال است که:شهر استانبول چه نقش و عملکردی به عنوان یک شهر جهانی دارد؟ یافتههای این تحقیق با استفاده ازروش تحقیقی توصیفی- تحلیلی نشانگر این است که شهر استانبول به توجه به موقعیت جغرافیایی وسرمایه گذاری مناسب توانسته است جایگاه مناسب برای خود داشته باشد و با توجه با سرمایه گذاریهایی که در بخش زیرساختی این شهر صورت گرفته در آینده می توان شاهد بهبود عملکرد جهانی اینشهر و در نتیجه رسیدن این شهر به جایگاه و نقش مناسب جهانی شد.