سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا صفری – کارشناس مدیریت بازرگانی

چکیده:

آنچه که سازمان در پی آن است تا بتواند در محیط بیرونی خود حرکتی مستمر و شتاب دهند ه و درمقایسه با رقیبان خود یک گام جلوتر حرکت کند استفاده از تکنیک نو و خدمتی جدید و ایجاد رضایتیمضاعف در مشتریان خود می باشد که این الگو به نحوی باید تدوین گردد که هم در کسب بازار جدید و هم مشتری نو و همچنین حفظ و نگهداری آن موقعیت باضافه رشدی قابل قبول در این موارد ومقوله ها می باشد . آنچه که قطب این سیاست و خط مشی سازمانی بوده وهست تلاش در جذب نیروهای خلاق و از طرفی ایجاد و رشد خلاقیت و نوآوری و ن واندیشی در هریک از اعضای درگیر در سازمان می باشد . با توجه به تفاوتهای فردی و انواع تیپ های شخصیتی موجود در سازمان اولین حرکت اساسی سازمان باید در این زمینه شروع گردد . استفاده از دانش روز و ورود افراد نو اندیش و به قول ما امروزی ها به روز شده و از طرفی افرادی که مشکلات درون سازمان را می فهمند تاثیر خاصی در عملکرد شرکت خواهند داشت . برخوردای شرکت از فنون خاص ایجاد خلاقیت و تست های مربوطه و همچنین دانش روز و فنون بکارگیری نیروهای ذهنی افراد از برنامه های اساسی شرکت باید محسوب گردد . اگر فردی خلاق و نوآور در محیط خاموش از لحاظ انگیزشی و میحطی سخت قرار گیرد نه تنها از نبوغ او استفاده نشده بلکه باعث می شود نامبرده فردی مطیع و واپسگرا و در خیلی از موارد منزوی و گوشه گیر شود و اینجا عامل اصلی سازمان می باشد از طرفی اگر سازمان به محیطی فعال تبدیل گردد فرد نیز مجبور است در حد وسع خود به تلاش و تفکر در رفع مشکل بپردازد که در اینجا سازمان می تواند نیروهای خلاق خود را شناسایی نموده و در ایجاد و حرکت آنها اقدامی شا یسته بنماید . ….