سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مصطفی زکریازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی

چکیده:

مرگ برنامهریزی شده سلول یا آپوپتوز فرایندی است که درآن سلول طی برنامه ای منسجم و بسیارپیچیده باعث نابودی و مرگ خود میگردد اگاهی از این پروسه با پیشرفت علوم زیستی و پزشکی رو به افزایش بوده و علت آن اهمیت آپوپتوز دربسیاری از مکانیسم های پیچیده موجودات زنده است با ازدیاد دانسته ها درمورد نقش آپوپتوز و پروتئین ها و ژن های درگیر درآن و از همهمهمترین مکانیسم های مولکولی که توسط سیگنال های داخل و خارج سلولی برای شروع ان لازم است افقهایی تازه برای درک بهتر بیماریها ازجمله سرطان بوجود آمده و امیدی برای کشف داروهای جدیدی که بتواند کمکی برای معالجه این بیماری بکند افزایش یافته است دراین میان پروتئین NFKB برای بررسی بیشتر و نقش آن درآپوپتوز جای مطالعه فراوانی دارد زیرا این پروتئین از تنظیم کننده ها ی اصلی آپوپتوز بوده ودرپیشگیری یا رخداد سرطان نقش بسزایی را دارد.