سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیمراد اتحاد – کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی
محمود رضا توکلی دارانی – کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی
عباس عسگری – کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر – نضریه محاسبات

چکیده:

امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی در سازمان ها مطرح می باشد بطوریکه صاحبنظران مدیریت سازمانی به این نکته اشاره دارند که اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیحی از سیستم های مدیریت دانش را در جایگاه مناسب خود به کار گیرد در عرصه های رقابت جهانی با مشکل مواجه خواهد شد مفهوم مدیریت دانش از دیدگاه صاحبنظران مختلف با تعریفهای متفاوتی ارائه شده برخی تعریفها بر ابعاد عملیاتی مدیریت دانش متمرکز شده در حالیکه برخی دیگر بر موضوعهای مفهومی تکیه دارند بعضی نویسندگان مدیریت دانش را با رویکردی مکانیکی و بعضی دیگر ان را از دیدگاه انسان گرایانه مدنظر قرار داده اند. دراین مقاله ضمن مروری مختصر بر مباحث مدیریت دانش چگونگی اجرا و استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت پتروکاران شفق کیش بر مبنای مدل نوناکا تشریح می شود تا نشان داده شود که چگونه دانش تامین کالا پروژه های فازهای 15 و 16 پارس جنوبی علاوه بر تاکید بر جنبه های فنی با تکیه بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی خلق و مدیریت می شود