سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی ابولی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابراهیم راستاد – دانشیار زمین شناسی اقتصادی
نعمت الله رشید نژادعمران – دکتری زمین شناسی پترولوژی

چکیده:

کانسارهای مس چینه کران منطقه کشکوئیه درپهنه دهج ساردوئیه دارای پیروبیتومن و پیریت درزمینه کانسنگ هستند دربسیاری ازکانسارهای مس تیپ مانتو درکشورشیلی پیروبیتومن و پیریت درزمینه کانسنگ گزارش گردیده است اما درکانسارهای مس تیپ مانتو شناخته شده درایران تاکنون گزارشی ازپیروبیتومن ارایه نشدها ست درکانسارهای مس منطقه کشکوئیه پیروبیتومن با ساخت و بافت پرکننده فضای خالی و پیریت به صورت دانه پراکنده و پرکننده فضای خالی درهمراهی با میکرولیت های پلاژیوکلاز درمتن و زمینه کانسنگ حضور دارند ساخت و بافت پیروبیتومن پیریت و همچنین جانشینی سولفیدهایمس به جای پیریت ردسنگ میزبان اندزیت پورفیری رداین منطقه نشانگر تاثیر دو فرایند برای کانه زایی مس است فرایند ابتدایی سبب تشکیل پیریت ردزمینه سنگ اندزیت پورفیری و همراه با آن به دام اتفادن مواد نفتی درحفرات سنگ میزان بشده است مرحله دیاژنز اولیه فرایند بعدی حاصل تدفین واحدهای سنگی منطقه است که افزایش فشار موجب تشکیل پیروبیتومن ازموادنفتی به دام افتاده و حرکت سیالات بین منفذی اکسیدان شده است مرحله دیاژنز تدفینی این سیالات دما بالا درواحدهای ولکانیکی گردش نموده و با شستن مس از انها از این عنصر غنی شده اند.