سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدامیر نوروززاده – دانشجوی کارشناس یارشد اکتشاف معدن
مسلم جهان تیغ – کارشناس ارشد اکتشاف معدن
غلامرضا نوروزی – دکتری ژئوفیزیک
فرشاد ژولیده سر – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

یکی ازروشهای اکتشاف اسکارن های مس مطالعات بارپذیری مقاومت ویژه و مغناطیس سنجی است که همگی جز روشهای ژئوفیزیکی محسوب میشود بالا بودن میزان بارپذیری دال برکانی زایی مس است و با اندازه گیری میزان ضریب همبستگی بین بارپذیری و مقاومت ویژه میتوان اسکارنی بودن مس راتشخیص داد باتوجه به اینکه یکی ازعناصر همراه مس آهن می باشد و از انجا که آهن خاصیت مغناطیسی دارد یکی ازروشهای ژئوفیزیکی مناسب درمطالعه اندیسهای معدنی مس روش مغناطیس سنجی است درمطالعه اسکارن های مس بدلیل خاصیت غیرمغناطیسی اهک های دربرگیرنده میتوان با استفاده ازنقشه های سیگنال تحلیلی شکل توده نفوذی را به راحتی اشکار نمود و نقاط دقیقی را برای حفاری پیشنهاد داد که از بسیاری ازهزینه ها درمراحل بعدی اکتشاف می کاهد.