سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازنین بدری – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

تنوع جهانی چشم اندازها و موادزمین شناختی همراه با وجود دانش مربوط به تاریخ کره زمین و فرایندهای زمین شناسی قلمرو وسیعی را برای مفهوم ژئوتوریسم فراهم می سازدNewsom & Dowling, 2006 یکی از اهداف اصلی مدیریت میراث زمین شناختی یک منطقه آگاه نمودن جامعه میزبان و بازدید کنندگان ازاعتبار و ارزش میراث و لزوم حفاظت از آن است درواقع باید شناخت و دانش مردم محلی ازمیراثشان و احترام گذاردن به آن از سوی خود آنها ترویج گردد تا آنها به مراقبت و حفاظت از آن علاقمند گردند ژئوپارکها بدعتی نو درحفاظت ازمیراث زمین شناسی و طبیعی بوده و نقش بسزایی درتوسعه زمین گردشگری یک کشور دارا می باشند تاسیسات ژئوپارک منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید فعالیت های اقتصادی نووتشویق به تولید محصولات محلی و صنایع دستی جوامع محلی درگیر درفعالیت های ژءوتوریسمی را دارا می باشد.