سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد.
ابراهیم زارع پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

ویژگی بارز اقتصاد امروز تغییرات سریع است.درچنین اقتصادی کشورهایی می توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. کشورهایی که در آنها میزان فعالیتهای کارآفرینانه بالاتر است به واسطه طبیعت کارآفرینی در تطبیق با تغییرات , قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند از آنجایی که کارآفرینی از محلات یک شهر شروع شده و سرانجام تما یک کشور را فرا می گیرد بنابراین بنیان توسعه اقتصادی در کشور می تواند از کارآفرینی محله ای شروع شود و توسعه یابد.در این مقاله سعی شده به بیان دیدگاهها و تحقیقات صورت گرفته در مورد نقش کارآفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی پرداخته شود و تأثیر متقابل رشد و توسعه اقتصادی با کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته و آثار مثبت و منفی آن بیان گردیده است