سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حشمت اله آقارضی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
ابوالفضل نجیمی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
امیر مرادی نژاد – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورز

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی نقش کاربری اراضی با شیب های مختلف در تولید رواناب سطحی است.روش انجام تحقیق به این صورت بود که در سرشاخه رودخانه قره چای درایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان واقع در ۶۰ کیلومتری شهرستان اراک ۴ قطعه زمین با شیبهای ۹ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵ درصد انتخاب شدند .در هر شیب سه کاربری مرتع ، زراعت و شخم رها شده,هر یک با سه تکرار در پلاتهایی به طول ۲۲/۱ متر و عرض ۱/۸متر اجرا شدند. بعد از هر باران که توانایی ایجاد رواناب را داشته است ، رواناب حاوی رسوب جمع آوری گردید و با قرائت اشل حجم آن تعیین گردید.زمان اجرای طرح از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸ بوده و در این مدت باران اتفاق افتاده است .