سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی مشکوه – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

با رشد سریع جمعیت بویژه پس از ظهور انقلاب صنعتی، جنگل تراشی، تغییر الگوی کشت و افزایش شخم عمیق و گرم شدن جهانی به سرعت در حال افزایش بوده است از عوامل موثر در بروز این پدیده می توان به انتشار گازهای گلخانه ای ، انتشار ائروسلها ذرات معلق در هوا تغییر در ضریب انعکاس زمین و الودگیهای حرارتی اشاره کرد. در صورت ادامه روند تغییر اقلیم در اینده نه چندان دور مردم جهان با تغییرات عمده ای در وضعیت کره زمین از جمله: ذوب شدن یخهای قطبی، افزایش ارتفاع ابهای ازاد، پیشروی آب شور به سفره های آبهای زیرزمینی شیرین، اختلال در چرخه هیدرولوژیکی زمین، وقوع سیلابها و خشکسالیها طوفانهای شدید، فرسایش آبی و بادی اتش سوزی در جنگلها و مراتع، نابودی تنوع زیستی گیاهی و جانوری مواجه خواهند شد که این تغییرات درمجموع منجر به گسترش فقر ، مهاجرت ، شیوع بیماریهای گوناگون بویژه بیماریهای تنفسی ناشی از الودگی هوا می شود.