سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید ناصر سعیدی – استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خر
سید کاظم موسوی جرف – دانشجوی کارشناسی ارشد، حمل ونقل دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خ

چکیده:

کشتیرانی کروز به دلیل نقش محرک در توسعه گردشگری و اقتصادی ، صنعتی است که دربسیاری نقاط دنیا دهه هاست مورد توجه قرار گرفته اما در کشور ما بدلیل ناشناخته بودن آثار و نتایج اقتصادی و فرهنگی تاکنون به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه مورد بررسی نگرفته است. در این مقاله سعی شده است جنبه های اقتصادی و وضعیت عرضه و تقاضای جهانی آن بررسی شود و درآمدزایی این صنعت با آنالیزی از درامدهای حاصله برای شرکتهای کشتیرانی و مناطق ساحلی ارائه گردد. همچنین با نگاهی به حجم سرمایه گذاری های انجام شده برای این صنعت در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان و بررسی تاثیر آن بر کل منطقه ، و بر اساس مراحل رشد طی شده در اکثر نقاط دنیا در پی ارائه مدلی عملی جهت راه اندازی و بسط کشتیرانی کروز در کشور می باشیم.