سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد محمدی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مسعود عباسی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

درمناطق خشک و بیابانی ماسه زارهای فعال یکی از زمینه های خطر فرسایش بادی به شمار می روند استفاده از پوشش گیاهی دراین عرصه ها باعث تبدیل خطر به فرصت و پتانسیل میگردد گیاه Ammothamnus lehmannii علاوه بر مهار فرسایش بادی در این مناطق میتواند منبع مناسبی برای تامین علوفه دام ساکنین و درامدهای فرعی ایشان به شمار رود این گیاه به عنوان تیپ اصلی رویشگاه و یا گونه همراه درشمال و شرق خراسان و کشورهای همجوار رویش دارد. بارندگی رویشگاهها حدود 150 تا 250 میلیمتر در سال است گیاه بوته ای به ارتفاع حداکثر 80 سانتی متر است اندامهای هوایی گیاه شامل شاخ و برگ نسبتا متراکم و شاخه های اصلی راست با انشعابات متعدد می گردد فرم رویشی کپه ایی بوده که حاصل رویش ساقه های متعدد برروی ریشه رونده می باشد توانایی رشد انتهایی ساقه ها و همچنین قدرت ساقه زایی برروی ریشه رونده مقاومت و گسترش ارتفاعی و افقی می شود با افزای ارتفاع نبکای حاصل از به دام انداختن ذرات خاک گیاه هم بلندتر می شود گسترش افقی نبکا باعث گسترش قطر کپه گیاهی می شود الگوی رشد و تکثیر ریشه گیه بستگی به عمق ماسه دارد.