سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پریسا سلیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

درایران تا قبل از دهه 1340 و اجرای اصلاحات اراضی دولت سازمان کارآمدی درسطوح محلی منطقه ای و مرکزی ایجادنکرده بود پس از اصلاحات ارضی با وجود شکل گیری سازمانهای روستایی محلی و مرکزی تغییرات پیاپی قوانین و تشکیل وانحلال مستمر سازمانهای ذیربط در امور روستایی و کشاورزی مشکلاتی برای مدیریت توسعه روستایی ایجاد کرد درفرایند مدیریت توسعه روستایی وجود سازمان و تشکیلات مناسب درسطح ملی منطقه ای و محلی متناسب با ساختار جامعه روستایی بسیار ضروری است زیرا این سازمان ها می توانند اقدامات و تلاشهای موجود دراین فرایند را نهادینه کنند این سازمان ها همچنین می توانند ماهیت دولتی مردمی و یا دولتی – مردمی داشته باشند. آنچه مهم است کارآمدی این سازمان ها و توان آنها برای جلب مشارکت بیشتر مردم در فرایند توسعه روستایی است دراین مقاله کوشیده شده است که ضمن معرفی سازمانهای روستایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر این سازمان ها برمدیریت روستا راهکارهایی درجهت بهبود اثربخشی سازمان های روستایی ارایه شود.