سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران
ولی الله حسومی – استادیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده:

کتاب تفسیر مفسرون ، دکتر محمد حسین ذهبی از علمای اهل سنت، درباره ی تفاسیر و مفسران اهل سنت و شیعه است ضرورت پرداختن به این موضوع آن است که سبب آگاهی از نظریات ذهبی در مورد تفسیر بیان السعاده می شود مقاله ی حاضر به روش توصیفی – تحلیلی بر آن است که دیدگاه دکتر ذهبی را در مورد تفسیر بیان السعاده نقل و نقد کند و نتیجه می گیرد که مفسران امامیه از قائلان به دیدگاه اعتزالی بوده اند و صاحب بیان السعاده تفسیر خود را با تعصب نسبت به مذهب تشیع نوشته است .