سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته پاشائی کمالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
میترا هنرجو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

معماری و شهرسازی هر کشور، بازتاب شرایط ذهنی آن جامعه است.نابسامانی و اغتشاش حاکم بر منظر شهری امروزه در شهرهای ما کاملا مشهود است. اگرچه منظر شهری منحصرا به نماهای ساختمان های یک شهر بازنمی گرددولی به علت اینکه نما یکی از پرنوسان ترین عناصر تاثیرگذار بر کیفیت بصری بنا و در نتیجه کیفیت فضاهای شهری است و در میان سایر عناصر مناظر شهری تاثیرپذیرترین عنصر از تصمیم های طراحانه معماران و طراحان شهری بهشمار می رود،یکی از مهمترین عناصر منظر و پراهمیت ترین موضوعات مورد بحث میان معماران و طراحان شهری می باشد. امروزه نمای ساختمان ها به صورت انفرادی و جدای از بستر و زمینه ی آن طراحی می گردند. طراحان با جزئیات نما آشنا بوده اما از علم ترکیب و چگونگی اثر آن بر سیما مطلع نیستند. اهمیت شهر و مهم تر از آن سیمایشهر برای دست اندرکاران ساختمان و مسؤولین امر مسجل نگردیده و میدان ساخت و ساز به بازاری برای خودنمایی هر چه بیش تر ذوق و سلیقه ی طراحان و جذب هر چه سریع تر کار تبدیل گردیده و شهر و سیمای آن به دستفراموشی سپرده شده است . در این مقاله سعی درارائه مبانی و تعاریف مورد نیاز در مباحث منظر و سیمای شهری، و ارائه راهکار و اصول اجرائی جهت بهبود وهویت بخشی به سیما و منظر شهری و به خصوص نماهای شهری خواهیم پرداخت