سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اخلاقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – مشهد دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات نگهداری و حفظ مالکیت اطلاعات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. در این مقاله روش نوینی جهت نهان نگاری سیگنال گفتار را ارائه شده است. به این منظور با استفاده از نگاشتهای آشوبی محل درجه سیگنال الگو (امضای دیجیتال) مشخص می گردد. سپس عمل درج داده ها با توجه به محتوای سیگنال میزبان انجام می شود. استفاده از نگاشتهای آشوبی ردیابی محل درج سیگنال الگو را دشوار می سازد. جهت ارزیابی روش پیشنهادی از معیارهای ضریب شباهت و اندازه کلید استفاده شده است. نتایج پیاده سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی از روش LSB استاندارد تغییرات کمتری در سیگنال میزبان ایجاد کرده و همچنین مقاومت بیشتری در برابر حملات از خود نشان میدهند.