سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آمنه ارزانی – شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

چکیده:

نوآوری، فرآیند خلق ایده های جدید است.به عبارت دیگر منظور از نوآوری تبدیل ایده خلاقانه به روش های اجرایی و عملیاتی،محصولات و خدمات جدید است.جهان متغیر امروزعرصه رقابت و بقای سازمان هایی است که تمام توان خود را برای استفاده ازفرصت های موجود به کار می گیرند و در این میان تنها سازمان هایی موفقند که تغییر را به چشم یک فرصت می بینند. نوآوریفرآیندی مستمربرای یافتن بهترین پاسخ به تغییرات و پرهیز از فرآیندهای تکراری است. نتایج بررسی ها بر روی سازمان هایموفق نشان دهنده توجه آن ها به بحث نوآوری استراتژیک است. نوآوری استراتژیک نگاهی نو به مفهوم نوآوری و فراتر از دیدگاهسنتی مبتنی بر نوآوری محصول و گاها خدمات است.نوآوری استراتژیک با ارزش گذاری مجدد فرآیندهای تولید، ارائه خدمات،بازاریابی، فروش ، تحقیق و توسعه،رویکردهای مبتکرانه و دیگر عناصراثرگذار بر ماهیت عملیاتی یک سازمان به به دنبال پاسخگویی بهره ور و متناسب با نیاز مشتری و ارباب رجوع است .این مقاله به بیان لزوم نوآوری استراتژیک و فرآیندهای آن به عنوانیک روش کاربردی در سازمان ها می پردازد.