سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اسدالله کارنما – استاد یاردانشگاه شهید باهنر کرمان
زهره گرگانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
لاله گرگانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
حمیدرضا حمیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده:

مسائل امروز سازمانها،باراه حل های دیروز حل شدنی نیست شرایط محیطی و قواعد بازی به حدی بی رحم ،پیچیده و پویا و نامطمئن گردیده که سازمان ها دیگر نمی توانند با تغییرات سطحی و ظاهری در ساختار ها ،روش هاوسیستم ها ،حیات بلند مدت خود را تضمین کنند. همه سازمانها برای ماندگاری نیازمند اندیشه های نو و نظر های بدیع و تازه اند .افکار ونظر های جدید ،مانند روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی ،نجات می دهد.برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغییر امروز به حیات ادامه داد باید به نوآوری و خلاقیت روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آنها ،پاسخ های بدیع و تازه تدارک دید و همراه تاثیر پذیری از این تحولات بر آنها تاثیر نهاد و بدانها شکل دلخواه را داد. بنابراین نوآوری در سازمان ها نقش مهمی ، در ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی ایفا می کند. در این مقاله ابتدا تعاریفی از خلاقیت و نوآوری و رابطه آن با اختراع ارائه گردیده وهمچنین مروری بر تکنیکهای خلاقیت ، ابعاد، میزان ،مدل و انواع نوآوری پرداخته است