سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسنعلی اقاجانی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
عباس نامدار علی ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
عیسی نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
رامین میهن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در طول چند دهه ی اخیر پیچیدگی تصمیم ات مالی به سرعت افزایش پیدا کرده است لذا اهمیت توسعه و اجرای تکنیکهای تحلیلی کارا و پیچیده برای حمایت و کمک به تصمیم گیری های مالی به خوبی روشن شده است کاربردهای تصمیم گیری چند معیاره MCDA و رشته ی تحقیق در عملیات پیشرفته به تصمیم گیرندگان مالی DM و تحلیل گیران طیف گسترده ای از روش شناسی ها را ارائه میدهد که با پیچیدگی های تصمیماتمالیتناسب دارد هدف این مقاله بیان کاربردهای MCDA در زمینه مالی و کاربرد آنها در جهان واقعی می باشد در طی مقاله ویژگی چند معیاره بودن تصمیمات مالی بررسی شد و سپس الگوی تصمیم گیری چندمعیاره شرح داده شد و پس از آن کاربردهای MCDA درتصمیم گیری مالی بیانگردید.