سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رعنا شمشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی و تولید نرم افزار،
سعید پارسا – دانشیار نرم ا فزار مهندسی نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مدلسازی عملکرد جاری به عنوان ابزاری جهت شناسایی و ارزیابی فرایندهای سازمانی مطرح می باشد مشکل ایجاد مدلی قابل فهم و گویا برای افراد درگیر در فرایندهای عملیاتی است این مشکل بواسطه گستردگی روشها و علایم مورد استفاده برای مدلسازی تشدید شده است جهت رفع مشکل زبان مدلسازی استانداردی تحت عنوان نماد مدلسازی فرایندسازمانی مطرح شد. نماد مدلسازی فرایند سازمانی به عنوان یک زبان مدلسازی مجموعه ای کامل از علایم جهت مدلسازی و توصیف عملکردها را فراهم نمود. مساله تبدیل مدلهای نماد مدلسازی به کد قابل اجرا می باشد مشاهده می شود که آنچه که در قالب مدل عملکرد کنونی مطرح شده است در عمل بطور کامل مورد پیاده سازی قرار نمی گیرد و بعضا برخی از بخشهای مدل شده نادیده گرفته می شود لذا دراین پایان نامه برآن شدیم تا چارچوبی برای تبدل مستقیم و اتوماتیک مدلهای نماد مدلسازی به مستندات زبان اجرایی فرایند سازمانی که مجموعه ی از برچسبهای زبان نشانه گذاری توسعه یافته است ارایه نماییم