سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین تقی نژآد – مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان شمالی
محمدرضا وحدت – رئیس خدمات اداری شرکت گاز استان خراسان شمالی

چکیده:

گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه پیشرفته به روز ، نوگرا ، نوجو و نواور و البته مبتنی بر ویژگیهای فرهنگی اصیل ضرورتی است که گرچه در تمامی نظریه های توسعه موردتاکید قرار گرفته است لیکن سعت تحولات اخیر و ضرورت همراهی با آن بر اهمیت این نوگرایی و نوآوری بیش از پیش افزوده است یکی از ارکان جوامع امروزی نهاد بروکراسی و شاخص ترین وجه آن سازمان ها هستند سازمان های امروزی به عنوان سیستم اجتماعی باز که دارای تعامل با محیط خود هستند نه تنها برای رشد و تعالی بلکه برای بقای خود نیز گریزی از این گذار نداشته و می بایست برای فرایندگذار از روشها و منشهای سنتی به مدیریتی مبتنی بر نواوری پویایی و کارامدی دارای طرح و برنامه ای جامع باشند این ضرورت به حدی است که به اعتقاد یکی از نظریه پردازان مدیریت، سازمان های امروزی دو راه بیشتر ندارند یا مرگ یا نواوری یکی از ویژگیهای اصلی محیط کسب و کار تحول مستمر در زمینه های علمی فناوری بازار و … است.