سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق سرزعیم – کارشناس ارشد مهندسین مشاور اب خاک تهران
محبوبه محمدخان – کارشناس مهندسین مشاور اب خاک تهران
احمدعلی فرمانبر – کارشناس مهندسین مشاور اب خاک تهران

چکیده:

اماربرداری از منابع زیرزمینی از دهه ۶۰ با تهیه امار از چاهها در دشتهای بزرگ ایران اغاز گردید این مطالعات توسط دفتر تحقیقات منابع اب تماب وزارت نیرو اجرا شد طی دهه ۷۰ منابع زیرزمینی اغلب دشتهای بزرگ برداشت و ثبت گردید اماربرداریاز سایر منابع زیرزمینی نظیر چشمه ها و قنات ها نیز در برخی از مناطق و حوزه های ابریز کشور به انجام رسید اما اماربرداری به شکل منظم و سراسری از اوایل دهه ۸۰ با برنامه ریزی برای تهیه امار کل منابع آب کشور اغاز گردید دوره دوم اماربرداری از چشمه های ارتفاعات ساری نیز درچارچوب این طرح در سال ۸۹-۸۸ اجرا شدها ست دراین مقاله کوشش می شود نتایج و مشکلات اماربرداری از چشمه ها بیان شود.