سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود باوان پوری – کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه کردستان
رضوان لرستانی – کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد جیرفت
فاطمه اسدی – دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
بتول ریکاطرهانی – کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه کردستان

چکیده:

وطن و سرزمین در شعر شاعران معاصر جایگاه ویژه ای یافته است . فلسطین به عنوان گهواره ادیان و تمدن ها از دیرباز مورد توجه بوده است . هجوم رژیم غاصب اسرائیل و اشغال فلسطین توسط آنان باعث ترویج نوع جدیدی از ادبیات شد که به ادبیات پایداری شهرت یافت. عمر ابوریشه ، شاعر معاصر سوری ، در بیشتر اشعار وطنی خویش از ترکیب ها و مضامین والای قرآنی سود برده است و سعی نموده از لفظ و عبارت قرآنی در جهت بیان افکار و آرزوهای وطنی خویش و نیز برای تحسر ناشی از فساد که دامنگیر کشورهای عربی گشته است ، سود ببرد . این مقاله می کوشد با استفاده از روش توصیفی – تحلیل ، ابیاتی از شاعر را که در آن به وطن اشاره شده و در بر گیرنده مضامین و الفاظ قرآنی را استخراج و به شررح و تبین آن ها ببپردازد .