سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات،علوم قرآنی زاهدان، ایران
ولی الله حسومی – استادیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده:

قرآن اصیل ترین و شناخته شده ترین کتاب در بین ملکیان و ملکوتیان است و خداوند متعال که خود متکلم این کلام عالی است حافظ آن از آفات و صدمات می باشد ، آیه 9 سوره حجر انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون خود موید این مطلب است که قرآن در طول زمان دستخوش تغییر قرار نگرفته اما با این همه دشمنان همواره در جهت کمرنگ کردن عظمت قرآن می باشند که خود بیانگر عمق نفوذ قرآن و عامل جذب پیروان سایر ادیان است و در آموزه های اسلامی از آن به تحریف یاد کرده اند که بر دو قسم لفظی و معنوی می باشد در این مقاله به موضوع مذکور باهدف نگاهی به تحریف معنوی قرآن از دیدگاه اسلامی با روش کتابخانه ای و توصیفی پرداخته شده است .