سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رحمان پور – کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار

چکیده:

بدون تردید، امروزه اخلاق پژوهشی با چالش های علمی و عملی متعددی روبه رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده، این چالش هاپیچیده تر خواهند شد. رویکردهای متفاوت به اخلاق پژوهشی، اغلب خودجوش بوده، فقط از یکدیگر می آموزند. اخلاق پژوهشیمناسب پژوهش در سطح جهانی به توضیح بیش تری نیاز دارد. مسائل سیستمی باید با صراحت مورد ملاحظه قرار گیرد. اهمیتتصمیم گیری های افراد و رفتارهایشان باید جدی گرفته شود. اخلاق پژوهشی به صورت رشته علمی، نیازمند شبکه سازی و جهانی شدناست. در این صورت است که بهتر می تواند رهنمودهای اخلاقی را برای انجام کار عملی پژوهشی تدارک ببیند. هدف نهایی این رشتهآن است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیری ها و عملکردها را در همه سطوح پژوهشی بهبود بخشد.گرچه بحث تفصیلی درباره عنوان فوق از مرز این مقاله خارج است، لذا صرفاً به این مختصر اکتفا می کنیم که مقید و متعهد شدن بهاخلاق و موازین اخلاق اسلامی و عملی ساختن آن اخلاق در عرصه علم و عمل انسان، می تواند نقش مهورر و سازنده ای در راستایتوسعه، ترویج و بهبود کمی و کیفی پژوهش های مختلف بمنظور نائل شدن آسان و دقیق به اهداف عالیه انسان ی که ضامن تأمینسعادت دنیوی و اخروی است، ایفا نماید. در این نوشتار- که یک مقاله ی مروری محسوب می شود- سعی شده است تا ضمن بررسی نقش اخلاق در مدیریت پژوهشی و اررات آن در جامعه، جایگاه آن نیز در آینه ی آیات، روایات و بیانات اندیشمندان بزرگ برایخوانندگان محترم ترسیم گردد.