سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

طاهره شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان
مرتضی حصاری – عضوهیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
نجمه موسی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

دوره ایلام که بیشتر در حوزه های فرهنگی جنوب غرب و جنوب ایران گسترش داشته است، یکی از مهمترین دوره های فرهنگی اما کمتر شناخته شده ایران است. از میان مواد فرهنگی این دوره نقوش برجسته به عنوان یکی از شاخص های مطالعاتی این دوره، جایگاه ویژه ای دارند. در این پژوهش به بررسی نقوش برجسته کول فرح در نزدیکی شهرستان ایذه در استان خوزستان پرداخته می شود که دارای شش نقش اصلی هستند و احتمالا می توان بر اساس این نقش برجسته ها، این مکان را پایگاه مراسم آیینی معرفی نمود. در این پژوهش که به روش میدانی کتابخانه ای انجام پذیرفته است ، بیشتر به بررسی جزییات نقش برجسته – شماره 4 پرداخته خواهد شد و با توجه به تنوع نقوش این قسمت و قرار گرفتن قسمتی از آن در شکاف کوه که تا کنون کمتر اشاره ای به آن شده معرفی و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت