سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی نجفی – پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
کامران متولی –
مریم عبدی –

چکیده:

اولین نقشه مقدماتی متالوژنی ایران به سال ١٣۴۵ توسط باریاند، عیسی خانیان و صدر زاده تهیه شده وسابقه تهیه اولین نقشه پراکندگی در ایران مربوط است به سال ١٣۵١ که اولین نقشه پراکندگی با عنوان نقشه توزیع کانسارهای ایران توسط ناصر تقی زاده و محمد علی ملاک پور با تعداد ۵٣٢ کانسار تهیه شده است. بعد از این نقشه آقایان مناف نژاد، غضنفری، نیکفر و تقوی نقشه مقدماتی توزیع معادن و پراکندگی رس های ایران با تعداد١٣۵ کانسار را ارائه نموده اند. آخرین نقشه تهیه شده مربوط است به ١٨ سال قبل ( ١٣٧٢ خورشیدی) که توسط دکتر محمد لطفی، صادقی و عمرانی با ٣٢٠٨ نقطه معدنی تهیه شده است.با توجه به حجم اطلاعات تولید شده طی این ١٨ سال از تهیه آخرین نقشه پراکندگی مواد معدنی ایران طی یک بازه زمانی ٧ ساله از کلیه منابع موجود (شامل مقاله، گزارش، نقشه، پایان نامه و کتاب) تهیه کنندگان ایننقشه اقدام به استخراج بیش از ١٢٢٠٠ نقطه معدنی نموده که با پردازش آن ها جدیدترین نقشه پراکندگی مواد معدنی کشور فراهم آمده است. در کنار گردآوری اطلاعات مکانی رخداد های کانه زایی داده های مربوط به نحوه تشکیل کانسارها نیز گردآوری شده است. با چاپ این نقشه یک بستر جامع برای نقشه متالوژنی ایران فراهم آمده است که هم اکنون توسط پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور در دست تهیه است