سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صادق شورستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
اکرم کرم پور – دانشجوی کارشناسی باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

بهترین راه شناخت اعتقادات مذهبی و رفتارهای یک جامعه باستانی مطالعه تدفینهای آن است. زیرا تدفین عینیترین و ملموس ترین تجلی تفکرات مذهبی و عملکردهای اعتقادی بشر در طول تاریخ بوده است. در واقع آیین به خاکسپاری درگذشتگان، رابطه کاملاً مستقیمی با شیوه تفکر مذهبی اقوام دارد. بنابر تحقیقات انجام شده در دوره اشکانی از روشهای متنوعی جهت دفن اجساد استفاده شده است. در واقع یکی از دلایلی که محققان بر این باورند در این دوره، آزادیهای مذهبی فراوانی وجود داشته، توجه به شیوههای گوناگون تدفین است. از جمله شیوههای تدفین در دوره اشکانی، میتوان به تدفین در آرامگاههای سردابهای شوش و شوشتر و همچنین گورمعبدهای جزیره خارک نیز اشاره داشت که نمونههای آن خارج از ایران در پالمیر سوریه نیز قابل مشاهده است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانهای ابتدا آرامگاههای سردابهای و گورمعبدهای اشکانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و سپس به مقایسه تطبیقی تدفینهای یاد شده با نمونههای به دست آمده در پالمیر سوریه پرداخته است