سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لاله صالحی –
علی اسدی –
سیدسعادت موسوی –

چکیده:

توسعه کشاورزی فرآیندی پیچیده و همه جانبه است که باید با ملاحظه همه جوانب امر و مشارکت فعال همه کنشگران به انجام برسد در بسیاری از کشورها رهیافت ترویج بر انتقال فناوری متمرکز بوده و استدلال این است که دستاوردهای تحقیقاتی باید به کشاورزان منتقل شود با مشاهده ناکارآمدی الگویانتقال فناوری این الگو به الگوی سیستمی تغییر یافت که مبتنی بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی می باشد این نظام در حقیقت شبکه ای است که پیوند و هماهنگی موجود بین تمامی کنشگران را برقرار می سازد با این وجود کمتر موردی را میتوان یافت که توانسته باشد بصورت کارا و اثربخش تعامل کاملی بین اجزا برقرار سازد و مشکل اصلی این است که نظام دانش و اطلاعات کشاورزی شاید چیزی باشد که دردنیای واقعی موجود نباشد. شناخت مشکلات و مسائل نظام دانش و اطلاعات کشاورزی گامی ارزنده درجهت تقویت وپیوند کامل بین اجزا برای تحقق آن است از آنجایی که مفهوم نظام دانش و اطلاعات کشاورزی مبتنی بر تفکر سیستمی است برای بررسی نقاط ضعف و یا قوت آن مسائل وتنگناهایش نیز باید تفکری سیستمی داشت هدف اصلی این مقاله تشریح مسائل و تنگناهای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی است این مطالعه به روش تفکر سیستمی به بررسی مسائل و تنگناهای نظام دانش و اطلاعات کشاورزی پرداخته است و عناصر این نظام را به صورت سیستمی مدنظر قرار میدهد و نقاط ضعفی که درهر مورد وجود دارد به تصویر می کشد.