سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسیم رونیاسی – دانش اموخته رشته محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
گلنار مخفی – دانش اموخته رشته محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمدرضا رونیاسی – دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی

چکیده:

مقاله حاضر با یک نگاه اقتصادی به منابع طبیعی سعی دارد ظرفیتهای اقتصادی و سرمایه ای منابع طبیعی را بهتر و بیشتر معرفی کند در حقیقت در اقتصاد منابع طبیعی از یک سو نهادهایی مصرف می شوند و از سویدیگر مواد زاید و مازادی نیز به طبیعت باز گردانده می شوند بنابراین منابع طبیعی از نظر اقتصادی هم در نهاده و هم د رستانده نقش مهمی را ایفا می کنند این مقاله با معرفی تاریخچه ای از اقتصاد منابع طبیعی و ضعیت رشد اقتصادی را در ارتباط با منابع طبیعی مورد ارزیابی قرار میدهد و وضعیت سطح رفاه را با بررسی بهره وری یا تخریب منابع طبیعی مورد تحلیل قرار میدهد نتایج حاصل با توجه به تحلیلهای اقتصادی در متن مقاله ارائه شده و نشان میدهد که عدم بهره برداری مناسب از منابع طبیعی به دو دلیل خصوصیت خود منبع و نظام مدیریتی و مالکیتی منبع می باشد و از طرف د یگر افزایش ارزش.