سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس شیخ ابومسعودی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف اباد
علی شیخ ابومسعودی – مدرس دانشگاه و مدیریت در صنعت

چکیده:

اولین نکته در برنامه ریزی به عنوان محور مدیریت استراتژیک پروژه ایجاد باور در مدیران در هر سطحی به وجود برنامه و برنامه ریزی است در حالیکه هنوز مدیران زیادی هستندکه اصلا به برنامه ریزی اعتقادی ندارند و برخی از انها نیز تصور می کنند که برنامه ریزی لزوما مدیریت و حکومت متمرکز را طلب می کند دومین نکته نوع نگرش مدیران پروژه ها به برنامه ریزی است که چها رنوع نگرش وجود دارد گذشته گرایی، حال گرایی، اینده گرایی و اینده سازی، معمولا یکی ازاین نگرش ها در مدیران بر دیگر نگرشها غالب می شود لیکن انچه حائز اهمیت است این است که سعی می شود با طرح و ایجاد مکانیزم های کلان متناسب با اهداف بنیادین به تدریج نگرشهای نادرست به نگرشهای اصولی تحول گرا، پویا، منطقی و در جهت به ظهور رساندن اهداف پروژه ناب و برمبنای آن سوق یابد. در برای سه نوع نگرش نادرست به برنامه ریزی یک نوع نگرش صحیح که متناسب با هر نوع پروژه ای در سطح خرد یا کلان ملی و یا بین المللی است برنامه ریزی اینده سازی در دنیای پیچیده امروزی است.