سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

مریم بیرانوندزاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سیدعلی نادر دهقانی – دانشجو دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
کبری سرخ کمال – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سیددانا علیزاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

یکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار شهری خلق چشم‌اندازهای زیبا و موزون است. وجود چشم‌اندازهای ناهماهنگ و آلوده حاکی از نابرابری اجتماعی اقتصادی در میان ساکنان یک شهر است. گسترش مناطق حاشیه‌نشین شهرها و آلودگی فضایی، محصول فرآیندهای نابرابر‌سازی‌ در نظام‌های سرمایه‌داری است. تمرکز فقر در مناطق حاشیه نشین نه تنها به آلودگی چشم‌انداز منجر می‌شود، بلکه زمینه افزایش جرم و جنایت را نیز فراهم می‌کند. شهر خرم آباد با ۱۱ نقطه حاشیه نشین در روند این آسیب شناسی یک نمونه قابل توجه است. لذا این پژوهش درصدد برآمده به بررسی وضعیت محلات حاشیه نشین شهر خرم آباد با تاکید بر محله علی آباد بپردازد. روش به کار گرفته در این پژوهش توصیفی- پیماشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش ۴۹۰ خانوار ساکن در محله می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عدم وجود معابر مناسب پیاده یا سواره ، عدم وجود واحدهای تجاری مناسب ، عدم وجود پارکینگ ، نیروی انتظامی ، درمانی ، آموزشی ، فرهنگی و فضای سبز ، بر اوضاع نابسامان این محله افزوده است. لذا با توجه به بالا بردن رفاه ساکنین و به منظور بهینه و باززنده سازی این محله ، لزوم ایجاد کاربری های متعدد در این منطقه به چشم می خورد. ایجاد کاربری های قید شده علاوه بر ساماندهی محله و جلب رضایت و آسایش ساکنین آن ، باعث از بین بردن ناهنجاری ها و بزهکاری های محله شده و از سیمای شهری مناسب نیز برخوردار می شود.