سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده چیت ساز – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رحمان صحراگرد – استادیار بخش زبا نشناسی و زبا نهای خارجی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق جایگاه پژوهش در علوم انسانی از دیدگاه متخصصین و دانش آموختگان سایر علوم در ایران بررسی می شود. به نظر می رسد اغلب این اشخاص نتایج تحقیقات علوم انسا نی رابدیهی می دانند و در مواردی ضرورتی برای انجام پژوهش در علوم انسانی نمی بینند، در اینجا این بحث بررسی می شود و درباره صحت و سقم آن کنکاش می شود . در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است . بدین گونه که پرسشنامه مذکور به دس ت تعدادی از افراد تحصیل کرده در علوم دیگر غیر ازعلوم انسانی پاسخ داده شده است. با توجه به نقش بسیار با اهمیت و ارزنده ای که رشته های علوم انسا نی در جوامع بشری برعهده دارند، پژوهش و مطالعه در این رشته ها می تواند بسیاری از مسائل اجتماعی و ارتباطی انسان ها ر ا حل بنماید و باعث شود تا جامعه ای سالم تر و پیشرفته تر برای خود مهیا کنیم . مسائل روحیروانی، تربیتی، حقوقی، اجتماعی، فلسفی، زبانی، ادبی و غیره …تنها با مطالعات علوم انسانی بررسی می شوند. با ارزش نهادن و درک اهمیت واقعی این گونه رشته ها، تخصیص بودجه هایی برای پژوهش در این زمینه، به روز کردن کتب و آشنایی با نظریه های جدید به راستی می توان یک جامعه را به طورکلی متحول نمود.