سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم قربانی – کارشناس ارشد معماری
سیدامین سیدین – کارشناس ارشد معماری از دانشگاه گیلان، مدرس دانشگاه پیام نور رشت،
اکبر سپه وند – کارشناس معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،

چکیده:

در معماری معاصر، با رشد روز افزون ساخت و ساز، توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. پدیده ی گرم شدن کره ی زمین و مشکل آلودگی بی رویه ی محیط زیست، از مسایل بزرگ بشر درسراسر دنیا محسوب می شود و در این میان، نقش بخش ساختمان، در بروز این مشکلات و تسریع روند آن، بسیار چشمگیر می باشد. این امر، دست اندرکاران بخش ساخت و ساز را به حرکت سوی توسعه ی پایدار، مجبور کرده است.به طور کلی مفاهیم توسعه ی پایدار در سه حیطه، مطرح می شود: پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی. پژوهش حاضر، رویکردی است تحلیلی – توصیفی که بر آن است تا با روش مطالعات کتابخانه ای، معیارهاییرا که برای دستیابی به یک معماری پایدار نیاز است، تبیین نماید و علاوه بر آن، به بررسی ویژگی هایی مانند تاثیراقلیم، زمینه و طبیعت، در طراحی پایدار برای رسیدن به هدف که همانا دستیابی به توسعه ی پایدار، حفظ زمین و منابع انرژی آن است، بپردازد. معماری پایدار که در واقع زیرمجموعه ی طراحی پایدار است، یکی از جریان های مهممعاصر است که عکس العملی منطقی در برابر مشکلات عصر صنعت به شمار می رود