سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رضا جلیل زاده – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)
علی اصغر نجف پور – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی مشهد
فریده عتابی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آز
ویدا پورجعفریان – کارشناس بهداشت عمومی

چکیده:

از عمده ترین مشکلاتی که در مواقع بحرانی و شرایط اضطراری پیش روی مردم و آسیب دیدگان می باشد، اسکان آنها بطور ناخواسته در چادرها بصورت متمرکز یا نیمه متمرکز است. تخریب منابع آبی، تخریب محیط زیست و سایر تاسیسات مورد نیاز یک منطقه، موجب قطع نیازهای ضروری ساکنین منطقه و یا مسائل دیگری مانند آلودگی زیست محیطی، آلودگی آبها و غیره خواهد شد.
هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت مدیریت اسکانهای موقت، دسترسی مردم ساکن در چادرهای اسکان موقت به نیازهای ضروری مانند آب آشامیدنی سالم، مواد غذایی و سیستمهای دفع مواد زائد، فاضلاب کاربرد سموم جهت مبارزه باحشرات و جوندگان و در نهایت آلودگیهای محیط زیست ناشی از آن و نقش نیروهای امدادی بررسی شده است.
در این تحقیق کل، منطقه شهرستان بم و مناطق تقسیم بندی شده شامل مناطق تحت پوشش استانهای معین بررسی گردید. همچنین در این مطالعه مناطق معین شهرستان بم از نظر اسکانهای موقت، بصورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و نارسایی های موجود در مدیریت اسکانهای موقت بررسی شد.
از دستاوردها و نتایج مهم این تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد:
– آموزش نیروهای امدادی ارگانهای درگیر در بحران بویژه نیروهای هلال احمر در خصوص بخش بهداشت محیط زیست به منظور آمادگی در برابر وضعیت اضطراری و بلایا
– اهمیت دادن به بهسازی محیط زیست در مناطق با شرایط اضطراری با شرایط استانداردهای منطقه ای و جهانی
– الگوبرداری از روشهای نوین ارائه خدمات بهداشت عمومی سایر کشورها به مردم آسیب دیده
– پیش بینی و سازماندهی نیروهای مهندسی بهداشت محیط در هلال احمر جمهوری اسلامی ایران