سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فواد محمودی –
نادر رهنما –
سجاد باقریان دهکردی –

چکیده:

تنیس روی میز یکی از ورزش هیی است که ورزشکاران در آن از حالت خاص بدنی استفاده می کنند، به نظر می رسد که این وضعیت بر روی انحنای ستون فقرات مؤثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی نوع و میزان ناهنجاری های بدنی در ورزشکاران تنیس روی میز بود. در مجموع ناهنجاری های وضعیتی 60 ورزشکار تنیس روی میز به وسیله صفحه شطرنجی و آزمون نیویورک مورد بررسی قرار گرفت. از مجذور خی دو برای آنالیز داده ها استفاده شد.