سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم محمدی – کارشناس اب زیرزمینی اب منطقه ای خراسان شمالی

چکیده:

دشت جاجرم یکی از دشتهای خراسان شمالی است کهدر شمال حوضه کویر مرکزی و در جنوب سلسله جبال البرز واقع شده است میانگین بارنگی سالانه دشت جاجرم ۱۳۶ میلی متر بوده و بنابراین جزو نواحی خشک محسوب می شود این دشت دارای زمستانهای سرد و طولانی و تابستانهای گرم می باشد دشت جاجرم دارای ۱۰۹ حلقه چاه ساله پرداخته ۷ عمیق و بیلان سالانه این دشت منفی می باشد دراین مقاله به بررسی پیشروی شوری در یک دوره شده است نتایج به دست مده از مطالعه نشان میدهد که هدایت الکتریکی حداقل مقدار خود را در منطقه شمال شرق ابخوان داشته که به سمت جنوب غرب دشت به علت وجود ابرفت ریزدانه، عمق اندک آب زیرزمینی و تاثیر رودخانه کال شور بر اب زیرزمینی از کیفیت آب کاسته شده و هدایت الکتریکی دراین مناطق به بیش از ۷۰۰۰ میکروزمینس می رسد دراین دوره به علت برداشت بیش از حد مجاز از ابخوان پیشروی اب های شور از بخشهای جنوبی دشت به سمت مرکز و غرب دشت گسترش پیدا کرده است که ادامه این روند باعث از بین رفتن ابخوان اب شیرین و جایگزینی ان با ابخوان اب شور خواهد شد.