سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید آزادگان – دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا زمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تهران

چکیده:

پروژههای عمرانی، همواره با تخریب و نابودی ویژگیهای طبیعی و مصنوعی موجود همراه است. نابودسازیهای طبیعی اگر با مدیریت مناسب منابع طبیعی و زیست محیطی همراه نگردد، متأسفانه آثار منفی جبران ناپذیریبرجای خواهند گذارد. از مهمترین موارد میتوان به قطع و ریشهکنی درختان و رستنیها اشاره نمود. متأسفانه، در شهر کرمان، طی سالهای گذشته تلاشهای بسیاری در زمینهی احداث پروژههای بزرگ، در ناحیهیکمربند گیاهی شهر انجام پذیرفته و صدها هکتار از تاغزارهای اطراف شهر از میان رفته است. علاوه بر تخریب تاغزارها، بزرگترین بهانهی تخریب درختان سطح شهر، پروژهی تعریض و اصلاح معابر در جهت حل مشکلاتترافیکی است. برای بررسی بهتر زیانها و بحرانهای زیست محیطی محتملالوقوع که در صورت عدم چاره اندیشی مناسب و سریع، متوجه شهر کرمان خواهد شد، در این مقاله، علاوه بر اشاره به موارد تخریب درختان در سطح و حومهی شهر کرمان، به بررسی فواید حضور درختان و محیطهای سبز در سطح شهرها، بر اساس تحقیقات انجام شده پرداخته شده است.