سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید مرادی سنکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

تولید یک محصول ارائه یک خدمت یا انجام یک فعالیت کیفی که تامین کننده درجه بالایی از رضایت مشتری می باشد به تنهایی کافی نیست هزینه های دستیابی به چنین هدفی نیز باید به دقت بررسی گردد. به صورتی که اثر بلندمدت این هزینه ها برشرکت یا سازمان مطلوب باشد این هزینه ها معیار صحیحی برای انجام فعالیتهای کیفی هستند. با توجه به اینکه یکی از مهمترین ابزارهای تصمیمگیری درجهت استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت اگاهی مدیریت از هزینه های کیفیت و یا به عبارت دیگر هزینه هایی است که در اثر عدم توجه به کیفیت و با بالا بودن آن صرف می شود مهمترین موضوع در مدیریت کیفیت آگاهی کامل از هزینه های کل کیفیت است نظر به اهمیت ویژه ان منابع مالی زیاد مورد نیاز جهت اجرای پروژه های عمرانی و همچنین لزوم بررسی دقیق کنترل و مدیریت هزینه ها شناسایی و تحلیل هزینه های کیفیت پروژه های ساخت ضروری است. با عنایت به موضوع بسیار مهم فوق الذکر دراین تحقیق پس از شناسایی محدوده اهم هزینه های تفکیکی دستیابی به سطح کیفیت مطلوب انطباق و همچنین هزینه های عدم توجه به کیفیت پروژه های ساخت عدم انطباق به روش اماری با استفاده از نرم افزار SPSS در حجم نمونه جمعیت اماری دستگاههای اجرایی دارای موافقتنامه بودجه، مشاوران و پیمانکاران حائز رتبه های 1 و 2 تشخیص و تایید صلاحیت شده توسط حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تحلیل گردیده است.