سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

داریوش فروغی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
منوچهر میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

دهه ۱۹۸۰ را می توان مصادف باتغییرات نوینی در صحنه تجارت دانست گسترش بازارهای رقابتی در سطوح داخلی و بین المللی معرفی مکانیزم های جدید تولید و تغییرات اساسی در تئوری های مدیریت باعث گردید که سیستمهای سنتی هزینه یابی کارایی خود را از دست داده و جای خود را به سیستمهای هزینه یابی جدید نظیر سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت دهند پژوهشهای انجام شده در سالهای اخیر حاکی از ان است که سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در بخش عمومی دست یابد لذا مطالعه حاضر پس از تشریح سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در بخش خصوصی اهداف و محرکهای استفاده از آن در بخش عمومی را مورد بررسی قرار دهد سپس عوامل موثر براجرای موفقیت امیز سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در بخش عمومی مورد بحث قرارگرفته و در نهایت به چالشهای پیش روی پیاده سازی این سیستم در حوزه عمل پرداخته می شود