سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود رمضانی – کارشناس ارشد حسابداری مدرس دانشگاه پیام نور رینه
امید عبدالهی – کارشناس ارشد حسابداری مدرس دانشگاه پیام نور بهشهر

چکیده:

بهبود مستمر عملیات فراینددست یابی به محصولات بهتر و قیمت تمام شده ارزانتر در عملیات تولید و فروش است و به عنوان یک هدف راهبردی استراتژیک می باشد از سوی دیگر تصمیم گیری برای بهبود عملیات، نیازمند اطلاعات درحوزه حسابداری مدیریت است که از طریق سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت قابل دست یابی است هزینه یابی بر مبنای فعالیت تکنیکی است برای تخصیص دقیق منابع مستقیم و غیرمستقیم یک سازمان برمبنای میزان مصرف آنها در فعالیت های صورت گرفته . در واقع هزینه یابی برمبنای فعالیت یک روش هزینه یابی استکه اطلاعات مفیدی درباره سهم هر محصول در مجموع سوداوری شرکت به مدیران ارائه میدهد. همچنین این روش به مدیران کمک می نماید تا راههای ارتقای عملکرد و اجرای استراتژیهای صحیح سوداور را شناسایی نمایند.